Огнеустойчивостта на строителни материали

Огнеустойчивостта на строителни материали

Огнеустойчивостта на строителни материали Свойства на сроителните материали Строителните материали, които са плътни или с ниско водопоглъщане (до 0,5%), са устойчиви на замръзване. Устойчивостта на замръзване се характеризира с броя на циклите на алтернативно замразяване на материала до температура 15

Правилен размер на килима

Правилен размер на килима

Правилен размер на килима Как да разберете дали размерът на килима е правилен? Цялата група мебели се вписва в нея поне частично. Например диванът и фотьойлите могат да бъдат изцяло или само с предните крака на килима. Нека килимът в