адв. Николай Йорданов
тел. 0888864001 / 0877458661
nikolay_yordanov@yahoo.com
адв. Антоанета Илиева
тел. 0895870015
advokat_a.ilieva@abv.bg
Начало

Адвокатът не може, не трябва и няма право да решава вместо Вас.  Работата му е да Ви предлага, да Ви разяснява, и след като ВИЕ РЕШИТЕ и му възложите – да действа. Последиците от взетите от вас решения ще трябва вие да понесете, затова не оставяте друг да взема решенията вместо Вас